شرکت کشتیرانی MOL ژاپن با ارائه 85.9 درصد سفارشات حمل به صاحبان کالا در ماه ژوئن و در زمان مقرر ، برای اولین بار خوش قول ترین کشتیرانی شد.

شرکت کشتیرانی MOL عضو توافقنامه G6 در ماه ژوئن در 85.9 درصد موارد محمولات را در زمان مقرر به دست صاحبان خود رساند که این کشتیرانی را به خوش قول ترین کشتیرانی در ماه ژوئن بدل کرد.

براساس این گزارش، کشتیرانی های APL و NYK ژاپن که دیگر شرکای MOL در توافقنامه G6 هستند با 85.5 و 84.8 درصد خوش قولی در خطوط شرق-غرب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

در مجموع 20 کشتیرانی برتر دنیا در بین ماه های می تا ژوئن به بهبود زمان ارسال کالا مبادرت ورزیدند.

در این میان اعضای هر چهار توافقنامه در خطوط شرق – غرب برای سومین ماه متوالی به بهبود زمان ارسال کالا و رساندن آن به دست مشتریان پرداختند. اعضای توافقنامه G6 با 81.6 درصد خوش قولی در ماه ژوئن بهترین عملکرد را نسبت به سه توافقنامه دیگر داشت.

براساس آمار موسسه SeaIntel، کشتیرانی MSC سوئیس پایین ترین عملکرد را در رساندن کالاها در زمان مقرر داشته است.

در خط آسیا – شمال اروپا نیز توافقنامه O3 با 95.1 درصد خوش قولی در مقام نخست قرار گرفت.

مرسک به عنوان برترین کشتیرانی دنیا در ماه ژوئن در مقام چهارم خوش قول ترین های ماه ژوئن قرار گرفت.

در مجموع بیش از نیمی از کشتیرانی های دنیا درصدی بالاتر از 80 را در ارسال به موقع کالا به ثبت رساندند.

ون های و هامبورگ سود که از اعضای O3 هستند در خط آسیا – اروپا به ترتیب 100 و 97.2 درصد خوش قولی را به ثبت رساندند.

به اعتقاد تحلیلگران موسسه SeaIntel، دلیل اصلی خوش قولی داشتن اجاره کنندگانی است که در سرویس های درست و مناسب اقدام به اجاره یک کانتینر یا بیشتر می کنند.

طراحی توسط تبلیغات اصفهان/a>